/img/uploads/Pengurus/20150804104024azaly_djohan_resized_271x400.jpg
Nama Lengkap
: H.M. Azaly Djohan SH
Jenis Kelamin : P
Tempat/Tgl Lahir
: Jakarta, 21 September 1961
Agama
: Islam
Gol. Darah : B
Pekerjaan Pokok
: Pensiunan PNS
Alamat Rumah
: Jl. Soetomo No. RT. RW. kecamatan Lima Puluh
   Kota : Pekanbaru
Kode Pos : 28133
Alamat Kantor
: Jl. Diponegoro No. 15 Pekanbaru
Jabatan Dalam Pengurus
: Ketua Kwarda